Instalacje dachowe dla budynków użyteczności publicznej

Spółka Wleń PS podczas realizacji projektu była inwestorem zastępczym prowadzącym projekt, odpowiedzialnym za poprawne przeprowadzenie procesu wyboru wykonawcy i nadzór nad realizacją inwestycji.

W dniu 28.12.2018 całość inwestycji została zakończona i do użytku oddano 7 mikroinstalacji o łącznej mocy 168,22kW. Na 7 obiektach zamontowano w sumie 647 paneli fotowoltaicznych. Obiekty objęte programem to Zespół Szkół we Wleńiu, Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleńiu, Oczyszczalnia Ścieków, Zbiorniki Wody, Stacja Uzdatniania Wody, Świetlica Wiejska w Marczowie i Świetlica Wiejska w Strzyżowcu.

Wartość całkowita projektu: 1.308.169,14zł
Kwota dofinansowania: 1.002.931,69zł

Spółka Wleń PS, jako koordynator Izerskiego Klastra Energii Odnawialnej, pracuje nad kolejnymi projektami z branży energetyki odnawialnej, które wdraża i planuje w najbliższych latach wdrażać na terenie Gminy Wleń oraz pozostałych gmin z Klastra Energii.