Instalacje dachowe dla budynków użyteczności publicznej

Polski Solar Holding Sp. z o.o., jako partner Miasta i Gminy Wleń w ramach Wleń Polski Solar Energetyka Odnawialna, dokonał wstępnej oceny gminnych budynków użyteczności publicznej pod kątem możliwości instalacji dachowych systemów fotowoltaicznych.

W wyniku oceny zidentyfikowano 5 obiektów użyteczności publicznej, na których można zainstalować dachowe systemy fotowoltaiczne, przyniesie to bezpośrednie korzyści finansowe i społeczne dla Miasta i Gminy.

Instalacje te, o łącznej mocy zainstalowanej 131 kW, pozwolą na roczne oszczędności energii rzędu 120 MWh. Jest to energia równa rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną 52 gospodarstw domowych*. Redukcja emisji CO2 równa będzie zasadzeniu 2 136 drzew rocznie.