Planowane projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE)
3 391 KW DC 3 645 MWh rocznie 1 585 gospodarstw domowych rocznie 64 887 drzew/rocznie (redukcja CO2)
O spółce Wleń PS Energetyka Odnawialna
Powrót do PolskiSolar.com

Wleń Polski Solar Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. (w skrócie Wleń PS) jest partnerską spółką celową z udziałem Gminy Wleń oraz firmy Polski Solar Holding Sp. z o.o. Wleń PS została powołana w celu budowania niezależności energetycznej Miasta i Gminy Wleń w oparciu o odnawialne źródła energii. Spółka koncentruje swoje działania na wytwarzaniu, magazynowaniu i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta i Gminy Wleń.
Realizowane projekty:

Mikroinstalacje

5 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz 116 na dachach budynków prywatnych o łącznej mocy zainstalowanej 651 kW. Instalacje te wygenerują łącznie 700 MWh. Jest to energia równa rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną 304 gospodarstw domowych*. Redukcja emisji CO2 równa będzie zasadzeniu 12 457 drzew rocznie.

Instalacje naziemne

Elektrownie fotowoltaiczne o całkowitej mocy zainstalowanej 2,74 MW będą produkowały 2 946 MWh energii elektrycznej, co równe jest zapotrzebowaniu 1 281 gospodarstw domowych rocznie*. Redukcja emisji CO2 dzięki produkcji energii z OZE to ekwiwalent zasadzenia 52 430 drzew rocznie. Inwestycja przysłuży się lokalnej społeczności produkując czystą energię z odnawialnego źródła, generując dochód oraz tworząc potencjalne miejsca zatrudnienia.
O Gminie Wleń

Gmina Wleń jest gminą miejsko-wiejską położoną w powiecie lwóweckim, w województwie dolnośląskim. Siedzibą Gminy jest miasto Wleń, które znajduje się około 13 kilometrów na południowy wschód od Lwówka Śląskiego i 97 kilometrów na zachód od Wrocławia.

Gmina zajmuje powierzchnię 86 kilometrów kwadratowych i liczy 4 380 ludności (dane z 2013 roku).

* "Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2009", Ministerstwo Gospodarki, Departament Energii, 2012.